Del en idé

PrintSend til en venDel på Facebook

Vi vil gerne høre fra dig!

Del din idé eller historie

Indsend idé

Samarbejdet arbejder aktivt på at bringe ny og relevant viden ud til praktikere, forældre, politikere og andre interesserede. Derfor vil vi gerne høre fra dig!

Ideer til hvad en Trivselsdag kan indeholde, historier fra dagligdagen eller noget helt tredje - det er alt sammen velkomment her.

 

Fortællende samvær

Af: Jens Peter Madsen, 
www.jenspetermadsen.dk

Fortæl personlige historier for sine børn, som bygger på dine egne barndomserindringer.
Ved hjælp af fortællekunsten kan dine historier formes og fortælles, så de styrker børnenes indlevelse i andre børns (dine personlige historiers børn) liv og erfaringer, og så de udvikler børns sociale færdigheder og personlige handlekompetencer.

Metoden er udviklet af Historiefortælleren Jens Peter Madsen, som er tidligere seminarielektor og kendt for sit arbejde med fortællegruppen Børneliv.
Læs om metoden:
- Tidsskriftet 0 - 14 nr. 4/2006 side 14 - 19 "Med vidtåbne ører"
- Kommunikation med børn - Leg, læring og medier i et produktperspektiv side 69 - 78 "Hvorfor skal vi fortælle historier i danske daginstitutioner" ( kan downloades gratis på nettet)

21-10-2013

Trivselsdag på tværs af dagpleje og kommune

Af: Lonny Marie Sommer, 
Dagplejerne i gruppe 192/øst
Vi dagplejere i gruppe 192/øst i Favrskov kommune inviterede på trivselsdagen den 1. marts en lille gruppe på 10 børn og 2 voksne fra den nærliggende børnehave til leg og bevægelse i hallen. Vi havde forberedt en sangleg (Sø og Land), en faldskærmsleg og motoriske øvelser på den store madras.
 
Alle havde en god dag og en god oplevelse af at være på tværs. Vi sluttede formiddagen med at spise vores medbragte madpakker sammen. Det var et rigtig hyggeligt arrangement, som vi dagplejere sagtens kunne finde på at gentage flere gange om året.
 
22-05-2013

Trivsesldag i Sebber landsbyordning

Af: Lene Guldbæk, 
Regnbuen - Sebber Landsbyordning
I Sebber landsbyordning har vi de sidste 5 år holdt trivselsdag sammen, store og små.

Vi starter dagen med at lege et par lege sammen alle sammen, bagefter har elevrådet arrangeret nogle lege. Børnene bliver delt op på kryds og tværs af alder. Når alle hold har roteret imellem de forskellige lege, sætter vi rekorder til ”Børnenes rekordbog”. Vi har blandt andet lavet: en kæmpe ”vennetegning”, danmarks største gækkebrev, gruppe dans til ”gangnam style” og danmarks længste madpakkebord.

Rekorderne er bestemt af elevrådet og pædagogen, der hjælper med at arrangere dagen.
Efter nogle succesfulde rekorder, som alle er kommet i rekordbogen, spiser vi madpakker sammen. De sidste par år har forældre bagt pølsehorn og pizzasnegle til os. Det er en rigtig hyggelig dag for både store og små.
 
22-05-2013

Sproget som en del af trivslen

Af: Susanne Strange Jensen, 
BlåbærHuset
I BlåbærHuset i Køge er resultatet af en uge med særligt fokus på børnenes sprog en tydelig forbedring. En sidegevinst er børnenes større evne til at samarbejde og hjælpe hinanden på legepladsen, i garderoben eller hvor behovet for en kammeratlig hånd eller støtte opstår.
 
Vi havde i BlåbærHuset gennem længere tid talt om, at vi skulle have fokus på børnenes sprog. Da vi hørte om trivselsdagen på dagtilbudsområdet, der foregik den første fredag i marts, fandt vi det oplagt, at netop den dag blev brugt som opstart på vores særlige fokus på sprog, samarbejde og trivsel.  I ugen efter ville vi igangsætte konkrete tiltag, der bakkede op om vores fokus. Vi inddrog vores bestyrelse, og de bakkede heldigvis op om initiativet.
 
På selve trivselsdagen blev rammen sat, og hver gruppe talte med børnene om det at tale pænt til hinanden, og hvad sproget betyder i forhold til det at have det godt. Derudover fik alle børn og voksne en t-shirt, der med skriften ”0 bandeord”, ”tal pænt” og en glad smiley konstant skulle minde alle om, hvad der var det særlige fokus i denne periode.
 
I ugen, der fulgte, igangsatte vi forskellige aktiviteter, der alle på hver deres måde lagde op til samarbejde etc. Det var blandt andet massage, sansemotoriske øvelser, fodbad og  samarbejdslege. Det var samtidig en uge, hvor de store børn havde en særlig forpligtigelse til at hjælpe de små. En af legene vi rammesatte, var en leg omkring et bilværksted udenfor, hvor rigtig mange børn kunne være med. Her skulle de fylde benzin på hinandens biler, reparere, vaske dem etc.
 
Vi oplevede gennem hele ugen, at der var flere børn med i de lege, der opstod.
Forældrene var glade for vores initiativ og bakkede godt op. De blev mødt med informationer om vores fokus på plakater, der var synlige i institutionen. Plakaterne henvendte sig til forældrene og opfordrede til at bakke op og fx være gode til at huske et tydeligt godmorgen og farvel i børnehaven. Forældrene har efterfølgende givet tilbagemeldinger på, at de mærker en forskel på børnene. Bandeordene var blevet færre og pludselig oplevede de, at børnene rettede de voksnes sprog.
 
I børnehaven oplever vi, at ugen har sat sig et positivt spor i forhold til den sproglige dimension, nu er børnene blevet gode til fx at afvise hinanden uden at svare surt. Men på en måde, der åbner for, at barnet gerne vil lege, når det fx er færdig med at spille det spil, de er i gang med. Samtidig oplever vi, at børnene er blevet bedre til at se hinanden og hjælpe hinanden, så det er dejligt!
22-05-2013
Senest opdateret 15-05-2013