Erklæring om nationalt samarbejde for trivsel blandt børn i dagtilbud

PrintSend til en venDel på Facebook

Børn i dagtilbud skal have et børnemiljø, som fremmer deres trivsel, sundhed, udvikling og læring. Det siger Dagtilbudsloven. Fundamentet herfor er inkluderende fællesskaber, hvor den sociale trivsel er i top.

Forside af erklæringstekstenFællesskabsfølelse, tryghed, samhørighed og sunde fysiske rammer udgør nogle af de allervigtigste grundsten for gode børnemiljøer. I Danmark sker der dagligt udelukkelse fra fællesskabet blandt de helt små børn i deres dagtilbud. Det kan være kimen til den mobning, som nogle oplever i skolealderen, og som kan påvirke langt ind i voksenalderen. Dette vil vi gerne forebygge! Udelukkelse, mobning og mistrivsel er ødelæggende for børnemiljøet og for det enkelte barn. Derfor samler vi med denne erklæring mange gode kræfter for at arbejde målrettet mod at styrke den sociale trivsel blandt børn i landets dagtilbud.

Erklæringen etablerer et formelt samarbejde mellem børnenes, dagplejernes, sundhedsplejerskernes, dagplejepædagogernes, pædagogernes, de pædagogiske assistenters, pædagogmedhjælpernes, pædagogiske konsulenter, ledernes, forældrenes samt fag- og interessepolitiske organisationer. På dette område er et sådant samarbejde hidtil ikke set i Danmark, men med 13 organisationers underskrivelse af Erklæring om nationalt samarbejde for trivsel blandt børn i dagtilbud den 28. september 2012 er samarbejdet nu en realitet.

Erklæringens parter forpligter sig til at forstærke og koordinere eksisterende og fremtidige indsatser for at sikre børnenes sociale trivsel.

BilagStørrelse
trivselserklring_bm.pdf497.88 kB
Senest opdateret 09-01-2013