Har du ikke tid til forebyggelse, må du bruge tiden på konfliktløsning!

PrintSend til en venDel på Facebook

Vores børn fortjener, at vi fokuserer på det, der virker. Og når det gælder mobning er det ikke brandslukning – men et fast fokus på forebyggelse, fra børnene er små.

Artikel af Mary Fonden og Red Barnet

Fri for mobberiMobning har været på dagsordenen på både DR og TV2 i den bedste sendetid i det seneste halve års tid. Emnet er vigtigt, og det er opløftende, at årsagerne til mobning – og ikke mindst mobningens store personlige konsekvenser – bliver debatteret.

Men i debatten om, hvordan børn og unge undgår mobning, bør vi træde et skridt tilbage og huske på, at vi bekæmper mobning mest effektivt, hvis vi forhindrer den i overhovedet at opstå og udvikle sig.

Vil man mobning til livs, kræver det med andre ord en målrettet forebyggende indsats, der starter allerede i børnehaven og skolens mindste klasser. Og en målrettet, forebyggende indsats er ikke lig med brandslukning af aktuelle problemer.  Effektiv forebyggelse handler om en varig kulturændring, hvor børnene – dagligt – bliver mødt af voksne, ord og handlinger, der signalerer, at her har vi en kultur og samværsform, hvor der er plads til alle, og hvor det er sejt at være modig og sige nej til drillerier.

Mary Fondens og Red Barnets antimobbeprogram Fri for Mobberi har, siden dets lancering i 2007, haft de helt små børn som målgruppe. Fordi man kan gøre den største og mest langsigtede forskel blandt mindre børn, der stadig er i gang med at udforske det sociale rum, og dets spilleregler. Ved at give børnene et fælles sprog og et fælles sæt sociale regler – som også deres fagfolk og forældre udviser i dagligdagen – skaber man et solidt grundlag for børnegruppens videre sociale liv op gennem skolen. Et grundlag, der gør det sværere for mobning og udelukkelser at få fat.

Vores erfaring er, at institutioner og skoler har manglet et forebyggende redskab. I al fald har Fri for Mobberi på relativt kort tid bredt sig til hver tredje børnehave og hver fjerde skole/SFO i Danmark. Også mange vuggestuer har taget materialerne til sig og tilpasser det selv til de mindste institutionsbørn. Og der er interesse fra udlandet. Det giver nemlig god mening at bruge tid på let tilgængelige pædagogiske aktiviteter, der lærer børnene – i et sprog, de forstår – hvordan man er gode venner, og hvad man kan gøre, når man selv eller andre bliver drillet.

Vi ved fra professor Jan Kampmanns (Roskilde Universitet) følgeforskning og tilbagemeldinger fra brugerne, at Fri for Mobberi virker og har en positiv effekt på børnene og deres samspil. Desuden hører vi ofte fra fagfolk, at de bruger mindre tid på konfliktløsning efter, at de er begyndt at bruge Fri for Mobberi. Vi hører også ofte, at Fri for Mobberi er et godt redskab til at sikre den gode overgang fra børnehave til skole, som er så afgørende. Børn, der kender Fri for Mobberi fra børnehaven, bliver mødt af de samme regler, værdier og begreber i en klasse, der også bruger Fri for Mobberi. Det gør det mere trygt og nemmere at starte et helt nyt sted.

Vi står altså ikke magtesløse over for mobning. Men kampen kræver, at vi går ind i den, inden problemet med mobning overhovedet opstår. Ligesom den kræver, at vi bliver ved med at have antimobbearbejdet på programmet – for hver eneste nye børnegruppe, der begynder i børnehave og skole.

De personlige og samfundsøkonomiske omkostninger ved mobning er store. Ingen børn har fortjent at blive drillet eller mobbet. Ingen vokser ved at blive udelukket fra fællesskabet. Derfor fortjener vores børn, at vi hele tiden har blikket fast rettet på det, der hjælper dem: Forebyggelse af mobning og opbygning af sunde børnefællesskaber, fra børnene er helt små.

Se mere på www.friformobberi.dk.
 

Senest opdateret 13-08-2013