Materialer

PrintSend til en venDel på Facebook
Nyeste først | alfabetisk

Trivselssang

31/03/2014 - 10:35

I andledningen af Trivselsdag i dagtilbud har Alberte skrevet en trivselssang.

Har du ikke tid til forebyggelse, må du bruge tiden på konfliktløsning!

13/08/2013 - 13:45

Vores børn fortjener, at vi fokuserer på det, der virker. Og når det gælder mobning er det ikke brandslukning – men et fast fokus på forebyggelse, fra børnene er små.

Artikel af Mary Fonden og Red Barnet

Forsvar for den frie leg

24/06/2013 - 14:16

Er den frie leg i fare for det lille barn i de danske daginstitutioner? Som deltagere i debatter og observatører af de politiske vinde i dagens samfund og den offentlige samtale, må vi med bekymring konstatere, at dette netop virker til at være tilfældet.

Artikel af Anna Fasting

Pædagoger er statister i børns trivsel

20/02/2013 - 09:58

Pædagogerne står ikke på listen over det, der gør børn glade. Børns trivsel påvirkes mere af hemmelige steder, lyset i træets blade og legevennerne. I hvert fald når de selv skal sige det. Og hvad kan pædagogerne så lære af det? En ny ph.d.-afhandling kommer med bud.

Lav en lokal trivselserklæring

30/01/2013 - 10:26

Her kan du hente en lokal trivselserklæring samt en trivselserklæringsplakat.

Materiale om trivselsdag i dagtilbud

16/01/2013 - 10:00

Hent folderen og annoncen her.

Naturen gør børnene omsorgsfulde og glade

16/01/2013 - 10:00

Oasen hedder børnehaven Nøkken, og her er dagligdagen bygget op omkring naturens gang og udeliv.

Interview med Erik Nielsen fra Hylet

04/10/2012 - 09:24

Når man træder ind i Hylet, kan man godt et kort øjeblik tro, at man har rejst med en tidsmaskine til 1970’erne. Her står den nemlig på kys, kram og kærlighed – og der er varme boller og kaffe hver morgen til store såvel som små.

Madmod

26/09/2012 - 11:57

Få skovlen under kræsenheden med opskrifter, aktiviteter, udflugter og lege. Madmod er til dig, der spiller en rolle i små børns måltider - i køkkenet eller ved bordet, professionelt eller som forælder.

Anerkendelse i dagplejen

26/09/2012 - 11:59

I dette hæfte viser de tre forfattere Erik Sigsgaard, Rie Haslund og Rikke Sværke Madsen, hvordan anerkendelse helt konkret kan se ud i dagplejens praksis ved at se på små historier fra dagplejere, der sammen med deres dagplejebørn optræder anerkendende.

Mad og nærvær - en vegatarisk kogebog

24/03/2014 - 16:09

En vegetarisk kogebog, hvor opskrifterne er beregnet til henholdsvis 40 børn og fire personer, så retterne kan laves både i daginstitutionen og derhjemme.

Trivselsdag – fra ”åh nej” til ”ja selvfølgelig”

08/08/2013 - 13:32

Som i alle andre af landets dagtilbud landede der i januar et brev med nyt materiale i postkassen i Tøjhushavens Børnehus. Materialet var udsendt af parterne i Samarbejde for trivsel og havde til hensigt at inspirere dagtilbud til at fejre trivselsdag den første fredag i marts. I Tøjhushavens Børnehus blev materialerne i første omgang betragtet som endnu et angreb af nyt, de skulle forholde sig til, og det var meget tæt på at lande direkte i skraldespanden.

Artikel af Heidi Skipper

Rum til at udvikle livsduelighed

08/05/2013 - 10:51

Det politiske fokus på fremtidens velfærdsudfordringer og samfundsmæssige innovation har i de senere år skærpet opmærksomheden på børns læring og kompetenceudvikling. Ikke kun i relation til undervisningen men også i relation til pædagogikken i dagtilbud, som det senest er formuleret i regi af Ny Nordisk Skole.

Trivsel i børnehøjde

20/02/2013 - 09:03

Kan du huske, hvordan verden ser ud fra børnehøjde? Ser legetøjet på hylden indbydende ud, når man kun kan se kanten af det og ikke kan røre ved det?

Fri for Mobberi

23/01/2013 - 09:34

Mobning er mest udbredt i 4.-7. klasse, men kimen lægges allerede i børnehaven. Derfor fokuserer antimobbeprogrammet Fri for Mobberi på de 3-8-årige.

Mary Fonden og Red Barnet har udviklet programmet efter initiativ fra H.K.H. Kronprinsesse Mary. Inspirationen kommer fra The Alannah and Madeline Foundations arbejde mod mobning i Australien.

Trivsel i daginstitutionen

10/12/2012 - 11:19

At trives i sin daginstitution kræver blandt andet, at man som barn er tryg, føler sig set, hørt, anerkendt og udfordret. Det kræver nærværende og omsorgsfulde voksne og et godt samarbejde mellem forældre og institution.

Trivselserklæringen

13/01/2013 - 22:06

Fællesskab, tryghed, samhørighed og sunde fysiske rammer er noget af det allervigtigste for et godt børnemiljø. I Danmark sker der dagligt udelukkelse fra fællesskabet blandt de helt små børn i deres dagtilbud. Det kan være kimen til den mobning, som nogle oplever i skolealderen, og som kan påvirke langt ind i voksenalderen. Nu går 13 centrale organisationer sammen for at sætte fokus på området.

Procesværktøj om trivsel

09/01/2013 - 14:16

Det kan styrke dagtilbuds arbejde med børns trivsel, hvis I som personalegruppe, legestuegruppe eller bestyrelse vælger at sætte ord på, hvad I forstår ved trivsel. Ved at arbejde jer frem til en fælles forståelse, får I et godt grundlag for at arbejde med børns trivsel i hverdagen.

Små glade ben

26/09/2012 - 11:59

Små glade ben er skrevet med de helt små 6 måneder til 3-årige børn i hovedrollen, med dagplejere, dagplejepædagoger og forældre som målgruppe. Bogen behandler grundlæggende teori om barnets motoriske udvikling, og så indeholder den en "opskrifts-samling" med 45 aktiviteter og lege, du kan bruge sammen med børnene.

Barnets nej

26/09/2012 - 12:00

Erik Sigsgaard har sammen med Rie Haslund skrevet er hæfte, Barnets nej, for FOA. Han opfordrer dagplejerne til at tælle op, hvor mange nej’er de bruger i legestuen på en dag – og gøre sig umage for at spare på dem.

Senest opdateret 25-09-2012