Minister, organisationer og dagtilbud fejrer trivselsdag

PrintSend til en venDel på Facebook

Fredag den 7. marts er den årlige trivselsdag for børn i dagtilbud. Det nationale samarbejde for trivsel blandt børn i dagtilbud markerer dagen på dagtilbuddet Martha Hjemmet, hvor minister for børn, ligestilling, integration og sociale forhold Manu Sareen deltager. Forhåbentlig vil mange dagtilbud rundt i landet på samme måde fejre deres arbejde for trivsel.

Den nationale trivselsdag i dagtilbud er en årligt tilbagevendende begivenhed, der kan være med til at støtte op om og synliggøre det vigtige arbejde med trivsel. Landets dagtilbud kan på denne dag i fællesskab sende et klart signal om værdien af deres trivselsfremmende tiltag og dele gode eksempler.

- Vi ved, at fysisk, psykisk og æstetisk trivsel er afgørende for børns udvikling og læring. Derfor håber vi på, at der er flere dagtilbud rundt omkring i landet, der sammen med os vil være med til at markere trivselsdagen den 7. marts på hver deres måde, siger Jannie Moon Lindskov, chefkonsulent ved DCUM.

Det nationale samarbejde for trivsel blandt børn i dagtilbud er et samarbejde mellem 13 parter inden for dagtilbudsområdet, der alle gennem underskrivelsen af Trivselserklæringen har forpligtet sig til at forstærke og koordinere indsatser for at sikre børnenes sociale trivsel. Samarbejdets rolle er at være børnenes talerør og sikre fokus på høj social trivsel i dagtilbud. På den årlige nationale trivselsdag, håber parterne omkring samarbejdet, at mange institutioner vil fortælle om deres daglige arbejde med trivsel til børn og forældre og eventuelt gøre lidt særligt ud af dagen med særlige aktiviteter.

Venskabstemaer og det pædagogiske måltid på Martha Hjemmet
På Nørrebro i København ligger dagtilbuddet Martha Hjemmet. Martha Hjemmet er ét blandt mange dagtilbud der har iværksat særlige trivselstiltag for at fremme børnemiljøet og børnefællesskaberne. Det Nationale Samarbejde er blevet inviteret indenfor på trivselsdagen, hvor børn og voksne vil fortælle om deres forsøg på at inddrage måltidet som en pædagogisk indsats, der på forskellig vis er med til at styrke børnenes fornemmelse for sociale samspilskoder og kulturelle normer. Der vil også være udstilling af børnetegninger, der alle illustrerer børnenes egne refleksioner over temaet venskaber, som har været et særligt trivselstiltag på Martha Hjemmet.

Sang om trivsel og ministerbesøg
Alberte Winding har til denne særlige lejlighed skrevet en sang om trivsel, som hun kommer og spiller på trivselsdagen. Vi håber på, at sangen fremover vil blive sunget og spillet rundt om i landets dagtilbud og samtidig blive et kendt varemærke for den årlige trivselsdag. På Martha Hjemmet vil Alberte også synge flere af hendes populære børnesange.

Det Nationale Samarbejde glæder sig til sammen med Manu Sareen at sætte spot på dagtilbuddenes store trivselsarbejde, og forhåbentlig vil trivsel fortsat være højt prioriteret på den politiske dagsorden.

Dagens program

  • Velkomst v/ Jannie Lindskov, DCUM
  • Manu Sareen, Minister for børn, ligestilling, integration og sociale forhold, har ordet
  • Alberte Winding præsenterer og spiller trivselssangen
  • Anna Fisker, leder af Martha Hjemmet, fortæller om Martha Hjemmets arbejde med trivsel
  • Indslag fra børn og voksne på Martha Hjemmet
  • Der serveres en let anretning
  • Fernisering af børnetegninger
  • Alberte Winding spiller flere af hendes børnesange, mens der lyttes, sludres og kigges

Tid og sted
Fredag den 7. Marts 2014 kl.13:00–15:00 (Ministeren deltager kl. 13:00–14:00)

Martha Hjemmet
Brohusgade 7-9
200 København N

Arrangementet er for inviterede gæster, men pressen er velkommen.

Yderligere oplysninger
Jannie Moon Lindskov
Chefkonsulent ved DCUM
E: lindskovatdcum [dot] dk
T: 722 654 05

Læs mere om Samarbejdet for trivsel blandt børn i dagtilbud
 

Senest opdateret 24-02-2014