Naturen gør børnene omsorgsfulde og glade

PrintSend til en venDel på Facebook

Selvom de gør det samme dag ud og dag ind i børnehaven Nøkken, er der aldrig to dage, som ligner hinanden. Børnehaven bruger nemlig det meste af deres tid udendørs – og i naturen er ingen dage ens.

Midt mellem indfaldsveje, skoler og alment boligbyggeri i Københavns nordvestkvarter ligger der en lille oase. Et åndehul for 28 børn med frugttræer, høns, køkkenhave og hemmelige kringelkroge. Oasen hedder børnehaven Nøkken, og her er dagligdagen bygget op omkring naturens gang og udeliv. ”For os er trivsel, at børnene får brugt deres krop og lyttet til naturen. Naturen er en vigtig medspiller, fordi den i sin forvandlingsproces taler til barnets egen forvandlingsproces. Samtidig bruger vi naturen på den måde, at børnene kan spejle sig i de voksne, der bruger dagligdagen på at kultivere naturen. På den måde kan naturen være medspiller i det pædagogiske arbejde,” fortæller Helle Heckmann, der er daglig leder og grundlægger af Nøkken.

Rytme i hverdagen
Hver eneste dag gør børnene og pædagogerne det samme: De går en lang tur, hvor der undervejs er tid til at hoppe i vandpytter, lege sanglege, klatre eller lave glidebaner. Efter frokosten, som foregår indendørs, er der leg og historiefortælling for de store, mens børnehavens yngste sover til middag. Herefter går alle i haven, hvor der både bliver leget, plantet og tilberedt eftermiddagsmad. Og når forældrene kommer sidst på dagen og henter deres børn, er det nogle trætte poder, de kan tage med hjem. ”Vi bliver tit spurgt om vi ikke en gang imellem kunne tænke os at gøre noget andet, men det er der slet ikke brug for,” siger Helle Heckmann og fortsætter: ”For når man er i naturen, er alle dage forskellige. Og jeg oplever, at vores børn har en helt særlig form for ro, fordi de aldrig er i tvivl om, hvad der skal foregå.”

En sund krop giver glade børn
Helle Heckmann er sikker på, at dagligdagens forudsigelighed er med til at skabe trivsel hos børnene. Men også den megen aktivitet og leg i naturen er en vigtig del af børnehavens pædagogik: ”Når vi går tur hver dag og børnene klatrer i træer og tumler, så styrkes børnenes krydskoordinering. Og det er utrolig vigtigt, fordi det stimulerer hjernen, så deres tænkning styrkes og deres sprog forbedres. Sammen med rytmen, som vi bringer ind i deres dagligdag, hjælper vi børnene til at komme ind til deres fysiske krop, sådan at de får det godt med dem selv. Og hvis ikke man har det godt med sig selv, så har man det jo heller ikke godt med andre,” forklarer Helle Heckmann. Hun hører både fra forældre og andre institutioner, at deres børn virker roligere end mange andre.

Sanseoplevelser skærper børnenes fantasi
Noget af det, der er meget vigtigt for Helle Heckmann er, at børnene bruger deres sanser. ”Naturen i sig selv er jo en sanseoplevelse – det hele tiden at se forvandling af noget. Gæssene, der kommer om foråret, og så pludselig gæslingerne. Blomsterne og deres farver. Isen på søen, der ligner den is, man kan glide på. Der er en forvandlingskraft, som børnene tager med over i deres leg,” siger Helle Heckmann og fortsætter: ”Vi har ikke noget plastiklegetøj i vores have, fordi vi mener, det snyder børnenes sanser. Men fordi vores børn konstant oplever naturens forvandlingsproces, som kalder på deres fantasi, så har de ingen problemer med at lege med en pind, som bliver til et sværd, et skjold eller en hest.”

De store drager omsorg for de små
Ud over den store betydning, som naturen har, så er Nøkken også særlig ved at børn i alle aldre er sammen – fra de yngste på et år til de ældste på seks. Og for Helle Heckmann er det en stor kvalitet ved Nøkken: ”Jeg tror, de har utrolig stor gavn af at være sammen på tværs af aldre. Den lille kan hele tiden se den store og pejle: ’Hvor er jeg på vej hen?’ Og den store kan hele tiden hjælpe den lille og se sig selv i forhold til ham eller hende. Selvom jeg har været her i over 25 år, bliver jeg stadig rørt over at se den omsorg, de store har for de små. At de kan skelne, at den lille fx godt kan vælte nogle af deres ting eller ikke lige gør præcis, som der bliver sagt, fordi det kan de ikke. Det kræver ret meget overskud, at man kan forstå, at der er andre regler for de små. Og det er blandt andet på den måde, jeg oplever, at børnenes trivsel kommer til udtryk i hverdagen, ” slutter Helle Heckmann.
 

16/01/2013 - 10:00
16/01/2013 - 10:00
16/01/2013 - 10:00
Senest opdateret 16-01-2013