Om samarbejdet

PrintSend til en venDel på Facebook

En kendt talemåde siger, at ”alle vil deres børn det bedste”. I det nationale samarbejde for trivsel blandt børn i dagtilbud vil vi alle landets børn det bedste.

Samarbejdet har til formål at samle gode kræfter og synliggøre det store ansvar, vi alle på hver vores måde bærer for børnenes trivsel og velbefindende. Sammen gør stærk, så derfor har parterne i fællesskab udarbejdet en erklæring, som indeholder beskrivelser om, hvad de deltagende parter forpligter sig til at arbejde for.

Parterne i samarbejdet består af centrale organisationer, der tilsammen repræsenterer en række forskellige aktører på dagtilbudsområdet, nemlig børnene, forældrene, pædagogerne, medhjælperne, lederne og uddannelsesniveauet. Samtlige parter ønsker at skabe positiv opmærksomhed på dagtilbudsområdet til gavn for samfundets yngste, og derfor har de underskrevet Trivselserklæringen den 28. september 2012.

Med underskriften har parterne ikke forpligtet sig til at indgå i bestemte initiativer, ligesom der heller ikke er krav om, at man skal yde økonomiske bidrag til noget, man er med til at initiere i samarbejdet. I stedet forpligter samarbejde for trivsel blandt børn i dagtilbud de involverede parter til at sætte og fastholde fokus på trivslen for børn i dagtilbud.

Det er intentionen, at samarbejde for trivsel blandt børn i landets dagtilbud skal skabe grobund for konkrete og praksisnære initiativer til at fremme børns sociale trivsel. Da samarbejdet er i sin spæde opstart, er der endnu kun enkelte initiativer sat i værk.

Børnerådet har netop publiceret rapporten Indemiljø i børneperspektiv, mens DCUM har udgivet håndbogen 40 veje til bedre trivsel for børn i dagtilbud – metoder fra praksis  indeholdende metoder, der kan være med til at skabe bedre social trivsel blandt børnene i dagtilbud. Derudover findes der allerede på denne hjemmeside et forslag til en konkret proces omkring trivsel, som er udformet til brug af forældrebestyrelser og/eller personalegrupper i dagtilbud. Intentionen er, at der løbende kommer mere.

Senest opdateret 09-04-2014