Strategi

PrintSend til en venDel på Facebook

Strategi for Samarbejde for trivsel 2014-1216

Formål

Strategien skal sikre samarbejdet en synlig, konsistent og kendt profil.

Kommunikationsmål 

De overordnede mål med samarbejdets kommunikation er:

  • at skabe opmærksomhed og synlighed omkring samarbejdets viden, ressourcer og aktiviteter
  • at påvirke holdninger og handlingsmønstre i dagtilbud
  • at blive hørt af relevante aktører i udformningen af lovgivning, der har betydning for trivsel og miljø i dagtilbud
  • at skabe dialog og debat om børns trivsel.

Målgrupper

Målgruppen for Samarbejdets arbejde og kommunikation er praktikere inden for dagtilbud, forældre, politikere og lovgivere med interesse i og indflydelse på området samt andre organisationer.

Temaer

Samarbejde for trivsel vil hvert år arbejde med minimum et bestemt tema:

2014: Strategi og fondsansøgning
2015: Fondsansøgning og trivselsbegrebet
2016: Etablering af fondsprojekt

Kanaler

www.samarbejdefortrivsel.dk

Samarbejdet vil drive www.samarbejdefortrivsel.dk med henblik på

  • at formidle materialer, som understøtter trivselsarbejdet i praksis
  • at linke til relevante materialer, som produceres af samarbejdet og parterne
  • at formidle nyheder om samarbejdet og dets aktiviteter
  • at formidle viden om samarbejdet og dets parter.

Trykte og elektroniske materialer

Samarbejdet vil formidle materialer om børns trivsel i dagtilbud. Materialerne kan være til forskellige målgrupper. Samarbejdet vil producere:

  • artikler til hjemmesiden og relevante fagblade

Konferencer mv.

Ingen planlagte konferencer

Pressen

Samarbejdet vil rette henvendelse til og besvare spørgsmål fra pressen særligt i forbindelse med lancering af materialer eller initiativer. Samarbejdet vil forsøge at kommunikere rettidigt og omhyggeligt, proaktivt og reaktivt.

Strategien skal revideres medio 2016

Senest opdateret 23-05-2014