Trivselsdag – fra ”åh nej” til ”ja selvfølgelig”

PrintSend til en venDel på Facebook

Som i alle andre af landets dagtilbud landede der i januar et brev med nyt materiale i postkassen i Tøjhushavens Børnehus. Materialet var udsendt af parterne i Samarbejde for trivsel og havde til hensigt at inspirere dagtilbud til at fejre trivselsdag den første fredag i marts. I Tøjhushavens Børnehus blev materialerne i første omgang betragtet som endnu et angreb af nyt, de skulle forholde sig til, og det var meget tæt på at lande direkte i skraldespanden.

Artikel af Heidi Skipper

Tøjhushavens BørnehusMen på vej mod skraldespanden blev materialet fanget af en nysgerrig pædagog og snart væltede idéerne frem. Og pludselig var tanken om en trivselsdag i Tøjhushavens Børnehus helt oplagt!

Hvorfor bruge en dag med særligt fokus på trivsel? For leder Tine Krogh er svaret, at børnenes trivsel er omdrejningspunktet for alt, for eksempel er det nødvendigt, at børnene trives og har gode venskaber og respekt for hinanden, før det er muligt at inkludere andre.

En trivselsdag er set ud fra Tøjhushavens Børnehus’ perspektiv et rigtig godt indspark til Randers Kommunes store inklusionsprojekt. Trivsel er sammen med udvikling, omsorg og tryghed  institutionens overordnede værdier og lanceringen af en årlig trivselsdag og inspiration til markeringen gav en anledning til at skabe tydelig sammenhæng mellem ord og praksis.

Tøjhushavens Børnehus er en lille privat institution beliggende i Randers. Der er p.t. 12 vuggestuebørn og 12 børnehavebørn.

Planlægningsarbejdet
Som optakt til trivselsdagen den 1. marts blev de ældste børn interviewet. Det foregik på legepladsen, hvor to børn ad gangen svarede på spørgsmål om, hvad der er godt ved at gå i børnehave, hvad de godt kan lide i børnehaven mv. Nogle af svarene fra børnene lød således:

  • Det er hyggeligt at være på Skovbakken
  • Det er sjovt at være til fødselsdag
  • Det bedste er at have gode venner.

Børnenes udsagn blev skrevet ned på hvidt papir og efterfølgende klistret på pap. Pappet blev klippet til fine skyer, der som optakt i trivselsdagen blev hængt op rundt i børnehuset. En anden ting, der prydede rummene i dagene op til trivselsdagen, var nogle små paphjerter, som børnene selv klippede ud. De skulle blandt andet signalere relationer og venskaber. Derudover lavede de voksne også trivselsbilleder med aftryk af børnenes hænder, der kunne pynte i institutionen. Alt sammen for på flere måder at signalere fællesskab og gode relationer.

Forældrene blev i et forældrebrev orienteret om dagen. Her fik de at vide, hvorfor børnehuset havde valgt at arbejde med trivselsdagen, hvad formålet var, og hvordan dagen skulle forløbe. Tine forklarer:

- Trivsel er et svært ord for børnene at forstå, så derfor endnu mere vigtigt at orientere forældrene, så de derhjemme kunne sætte andre og mere kendte ord og forklaringer på begrebet.

Trivselsformiddag
Da børnene og forældrene mødte frem på trivselsdagen, blev de mødt med hjerter på dørene og stille musik. Da alle var kommet blev børnene som noget nyt delt op i fire grupper, hvor de var blandet i alder. Grupperne skulle besøge fire indendørsaktiviteter, hvortil der var knyttet én ansvarlig voksen. Det handlede om en motorikbane, et sanserum, et malerum og en aktivitet med sange og lidt spisning. Børnene havde 20 min. til at fornøje sig med hver aktivitet. Mens aktiviteterne var i gang havde en voksen opgaven med at skifte de yngste, tage billeder, give en hjælpende hånd ved skift mellem aktiviteterne mv. Som afslutning på en aktivitet gav børnene hinanden et kram.

Efter trivselsdagen er en ting helt sikkert: Børnene i Tøjhushavens Børnehus vil fremover i forskellige sammenhænge blive inddelt i mindre grupper både med jævnaldrende og med børn i andre aldersgrupper. 

Tina Jensen, der er pædagog og primær initiativtager til dagen, fortæller:

- Det var en supergod formiddag og skønt og lærerigt for alle at se store og små børn sammen på den måde.

Samtidig med, at børnene viste stor interesse, nysgerrighed og glæde, viste de voksne stort ejerskab og engagement for de aktiviteter, de var ansvarlige for. Det var en ny rolle for de voksne på den måde at være eneansvarlig for en aktivitet med en gruppe børn, og det var en god erfaring.

Papsky i Tøjhushavens BørnehusTrivselsdagens spor
Tiltagene omkring trivselsdagen har sat spor i praksis. De voksne tænker ting på nye måder og oplever nye muligheder, og det er med til at højne den pædagogiske faglighed.

Tine Krogh forklarer:

- Jeg og personalet føler, at trivselsdagen har været en optimering i forhold til kommunernes store projekt om inklusion, og det er rigtig godt, når man oplever, at ting på den måde spiler sammen og beriger hinanden.

- Jeg føler, at trivselsdagen har været med til, at vi kan tænke ud over det, vi plejer på en anden måde nu, hvor vi havde så gode oplevelser på vores trivselsdag. Vi skal bare huske engang imellem at tænke nye måder, stille spørgsmål til egne vaner mv. Det har det tilsendte materiale om trivselsdagen og hjemmesiden www.samarbejdefortrivsel.dk været med til, at vi gør.

Bare selve forberedelsen til dagen fik os til at rykke os. Vi vil helt sikkert holde en trivselsdag igen næste år den første fredag i marts.

Rundt omkring i institutionen er der stadig mange spor fra trivselsdagen. Der er en hel trivselsvæg med materialer, billeder fra dagen og børnenes paphjerter. Hjerterne blev som afslutning på trivselsdagen lamineret og hængt op i træerne på legepladsen, men for at forlænge deres levetid blev de efterfølgende flyttet indendørs.

I foråret har børnene været involveret i et Remidaprojekt - et projekt, hvor børnene ved hjælp af genbrugsmaterialer har pyntet et venskabstræ. Da børnene blev inddraget omkring udsmykningen, udbrød en pige, at der selvfølgelig skulle laves hjerter som til trivselsdagen. Så hjerterne fra trivselsdagen er for børnene blevet et symbol på venskab. Samtidig oplever de voksne i dagligdagen lidt mere kontakt mellem stor og lille i børnehuset. Nogle, der ikke tidligere havde øje for hinanden, viser nu tydeligere interesse i hinanden på legepladsen. Det helt særlige univers trivselsdagen skabte for både børn og voksne har sat spor, og der er fuld opbakning fra forældregruppen til at kaste sig ud i lignende tiltag en anden gang.

Senest opdateret 08-08-2013